W ostatni czwartek, 8 lutego, odbył się apel podsumowujący wyniki edukacyjne i sportowe uczniów, osiągnięte w I półroczu obecnego roku szkolnego. Pani dyrektor Monika Rutkowska pogratulowała wszystkim uczniom  oraz rozdała stypendia: naukowe – za wysokie osiągnięcia w nauce oraz sportowe. W krótkim przemówieniu zachęciła wszystkich do dalszego zaangażowania
w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności sportowych.
Następnie pani wicedyrektor Joanna Wieczorek przedstawiła sukcesy naszych uczniów w konkursach kuratoryjnych. Rozdano także nagrody i dyplomy dla zwycięzców w szkolnych konkursach z języka angielskiego i na Danie patriotyczne.

M. Czyżyk