Dzięki uprzejmości wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

dr Agnieszki Siłuszyk i dr Marka Siłuszyka, 24 marca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w bardzo ciekawych zajęciach warsztatowych z matematyki i eksperymentalnych z fizyki, które odbyły się w Instytucie Matematyki.

Pani Agnieszka powtórzyła z uczniami klas 3a i 3b wiadomości na temat osi symetrii, własności figur geometrycznych i kątów. W ciekawy sposób, operując pomocami wykonanymi przez dzieci wprowadziła nas w świt brył.

Pan Marek operując dziecięcymi zabawkami rozjaśniał zawiłości pojęć fizycznych.

Poznaliśmy fantastyczny w swej prostocie sposób na zrozumienie dynamiki powietrza i wody, jak również zjawiska, które nazywamy „tornado”. Szukaliśmy środka ciężkości znajdującego się w przedmiotach i ciele człowieka. Odkryliśmy, że dziewczęta mają go w innym miejscu niż chłopcy😉. Ciekawe doświadczenia z pogranicza iluzji związane z zaprzeczeniem grawitacji pokazały nam, jak ważne jest dla człowieka wnikliwa obserwacja otaczającej nas rzeczywistości.

Co potrafi powietrze? Czym skutkuje jego brak w naczyniu z wodą i podpalonym knotem świecy?

Z jakiego powodu coś samodzielnie toczy się pod górę? To tylko kilka spośród wielu naszych pytań, na które otrzymaliśmy odpowiedzi dzięki wykonanym eksperymentom.

Mieliśmy też okazję zwiedzania miejsca, w którym odbywały się wykłady dla studentów. Kto wie, może za jakiś czas właśnie tę przyjazną dzieciom uczelnię wybiorą nasi uczniowie?

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za serdeczne przyjęcie i bezinteresowną pomoc w popularyzowaniu tych pięknych nauk wśród naszej młodzieży.

                                                                                              Monika Armacińska