PEDAGOG

Urszula Łydzińska – ul. Kwiatowa 28
urszula_lydzinska@spwmy.edu.pl

Ewa Katarzyna Misztal – ul. Ogrodowa 13
ewa_misztal@spwmy.edu.pl

Małgorzata Paczkowska – ul. Kwiatowa 28
malgorzata_paczkowska@spwmy.edu.pl

Agnieszka Krystyna Salamończyk – ul. Cyraneczki 8 Zgorzała
agnieszka_salamonczyk@spwmy.edu.pl

PSYCHOLOG

Elżbieta Potempska – ul. Cyraneczki Zgorzała

elzbieta_potempska@spwmy.edu.pl

Milena Stachera – ul. Kwiatowa 28, ul. Ogrodowa 13

milena_stachera@spwmy.edu.pl

Iwona Złotopolska – ul. Kwiatowa 28
iwona_zlotopolska@zspwmy.edu.pl

Klaudia Zazulska-Dziedzic – ul. Kwiatowa 28
klaudia_zazulska-dziedzic@spwmy.edu.pl

LOGOPEDA

Ewelina Jurek – Boczek – ul. Ogrodowa 13
ewelina_jurek-boczek@spwmy.edu.pl

Justyna Pająk-Bińczak – ul. Cyraneczki 8 Zgorzała
justyna_pajak-binczak@spwmy.edu.pl

Elżbieta Bożena Witecka
elzbieta_witecka@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE
 I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOWANIEM SPOŁECZNYM

Anna Boczkowska
anna_boczkowska@spwmy.edu.pl

Magdalena Drozd
magdalena_drozd@spwmy.edu.pl

Anna Długokęcka
anna_dlugokecka@spwmy.edu.pl

Małgorzata Długozima
malgorzata_dlugozima@spwmy.edu.pl

Julita Hacia
julita_hacia@spwmy.edu.pl

Maja Horajska
maja_horajska@spwmy.edu.pl

Anna Jarosz
anna_jarosz@spwmy.edu.pl

Marta Kostrzewa

marta_kostrzewa@spwmy.edu.pl

Aleksandra Kozłowska
aleksandra_kozlowska@spwmy.edu.pl

Magdalena Krzyśpiak
magdalena_krzyspiak@spwmy.edu.pl

Monika Kutera
monika_kutera@spwmy.edu.pl

Agnieszka Malarczyk
agnieszka_malarczyk@spwmy.edu.pl

Weronika Młotkiewicz
weronika_mlotkiewicz@spwmy.edu.pl

Maria Ewa Paprocka
maria_paprocka@spwmy.edu.pl

Agnieszka Anna Przytuła
agnieszka_przytula@spwmy.edu.pl

Karolina Rakowska-Sokolik
karolina_rakowska-sokolik@spwmy.edu.pl

Justyna Skowronek
justyna_skowronek@spwmy.edu.pl

Paweł Smoliński

pawel_smolinski@spwmy.edu.pl

Marek Szarek
marek_szarek@spwmy.edu.pl

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Karina Fronczak
karina_fronczak@spwmy.edu.pl

Ewa Grzechnik
ewa_grzechnik@spwmy.edu.pl

Magdalena Korszla-Iwan
magdalena_korszla-iwan@spwmy.edu.pl

Agnieszka Pawlikowska
agnieszka_pawlikowska@spwmy.edu.pl