PEDAGOG

Urszula Łydzińska – ul. Kwiatowa 28
urszula_lydzinska@spwmy.edu.pl

Małgorzata Paczkowska – ul. Kwiatowa 28
malgorzata_paczkowska@spwmy.edu.pl

Katarzyna Mazurek – ul. Ogrodowa 13
katarzyna_mazurek@spwmy.edu.pl

PSYCHOLOG

Milena Stachera – ul. Kwiatowa 28, ul. Ogrodowa 13

milena_stachera@spwmy.edu.pl

Klaudia Zazulska-Dziedzic – ul. Kwiatowa 28

klaudia_zazulska-dziedzic@spwmy.edu.pl

LOGOPEDA

Ewelina Jurek – Boczek – ul. Ogrodowa 13
ewelina_jurek-boczek@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE
 I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOWANIEM SPOŁECZNYM

Magdalena Drozd
magdalena_drozd@spwmy.edu.pl

Małgorzata Długozima
malgorzata_dlugozima@spwmy.edu.pl

Julita Hacia
julita_hacia@spwmy.edu.pl

Anna Jarosz
anna_jarosz1@spwmy.edu.pl

Marta Fąfara

marta_kostrzewa@spwmy.edu.pl

Aleksandra Kozłowska
aleksandra_kozlowska@spwmy.edu.pl

Monika Kutera
monika_kutera@spwmy.edu.pl

Maria Ewa Paprocka
maria_paprocka@spwmy.edu.pl

Agnieszka Anna Przytuła
agnieszka_przytula@spwmy.edu.pl

Magdalena Rataj
magdalena_rataj@spwmy.edu.pl

Justyna Skowronek
justyna_skowronek@spwmy.edu.pl

Jolanta Wierzbicka
jolanta_wierzbicka@spwmy.edu.pl

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Karina Szubert
karina_fronczak@spwmy.edu.pl

Ewa Grzechnik
ewa_grzechnik@spwmy.edu.pl

Magdalena Korszla-Iwan
magdalena_korszla-iwan@spwmy.edu.pl

Karolina Majewska
karolina_majewska@spwmy.edu.pl