Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

na rok szkolny 2024/2025 zatrudni:


nauczyciela informatyki (18/18 etatu)

terapii pedagogicznej (22/22 etatu)

pedagoga (11/22 etatu)

Zależy nam, aby nasz nauczyciel:

 • posiadał wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy dziećmi

oraz

 • miał pozytywne i życzliwe nastawienie do dzieci oraz powołanie i zapał do pracy
 • potrafił dobrze zorganizować swoją pracę oraz współpracować w zespole
 • był komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny, zaangażowany

Oferujemy:

 • umowę o pracę zgodnie z Kartą Nauczyciela
 • pracę w nowoczesnej szkole, wyposażonej w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny na wysokim poziomie, doskonale wyposażone stanowisko pracy
 • możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia PZU
  oraz opieki medycznej  w przychodniach CMP
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • w szkole funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i uważasz,
że jest to praca dla Ciebie prosimy o wysłanie CV na adres:

sekretariat@spwmy.edu.pl

Telefon kontaktowy (22) 462-85-20