Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle wyznacza terminy konsultacji nauczycieli dla rodziców (szczegółowe zasady odbywania przez nauczycieli konsultacji z rodzicami oraz grafik poniżej).

Dyrektor szkoły
Monika Rutkowska