Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle informujemy, że:

 • zgłaszanie dzieci, które będą korzystać z zajęć opiekuńczych odbywać się będzie
  w cyklach tygodniowych. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy sekretariat@spwmy.edu.pl najpóźniej do każdego czwartku do godz. 15.00;
 • dzieci  zapisane wcześniej nie wymagają ponownego zgłaszania;
 • w przypadku nieobecności dziecka, rodzic odwołuje obiad pod numerem telefonu 22 462-85-20 w godz. 8.00-8.30;
 • wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów będą przebywały w budynku przy ul. Kwiatowej 28 (główne wejście do szkoły);
 • zajęcia odbywać się będą w godz. 8.00- 16.00, a od środy 27.05 w godz. 7.00-17.00;
 • należy przyprowadzić dziecko najpóźniej  do godziny 9.00;
 • rodzic wchodzi razem z dzieckiem wyłącznie do strefy rodzica, zachowując dystans w odniesieniu do innych osób wynoszący 2m;
 • każde dziecko zostanie w obecności rodzica poddane pomiarowi temperatury, którego dokona pielęgniarka szkolna, a następnie pod opieką innego pracownika zostanie zaprowadzone do swojej sali;
 • dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów w tym zabawek;
 • należy zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 • do szkoły można przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
 • rodzic, który chce odebrać dziecko ze szkoły wchodzi do budynku jedynie do strefy rodzica. Podaje pracownikowi ochrony nazwisko i imię, a następnie czeka, aż dziecko zostanie przyprowadzone przez upoważniony personel;
 • należy zapoznać się z treścią procedur oraz oświadczeń i w momencie przyprowadzenia dziecka do szkoły podpisać  OŚWIADCZENIA (dokumenty dostępne poniżej).

                                                                                                                   Z poważaniem

Monika Rutkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle