Rada Rodziców reprezentuje rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

Do zadań Rady należy nie tylko opiniowanie założeń dydaktyczno-wychowawczych oraz innych dokumentów szkolnych, mamy też wspierać działania Dyrekcji, ale także brać czynny udział w życiu Szkoły poprzez wspieranie, inicjowanie i współorganizowanie wydarzeń szkolnych.

Dzięki środkom finansowym przekazywanych przez rodziców możemy dofinansować:

 • bibliotekę szkolną(środki na zakup lektur i innych książek)
 • konkursy i projekty szkolne (np. wpłaty za wpisowe na konkursy lub sfinansowanie nagród)
 • zakup wyposażenia niestandardowego (np. związany z akcją Różowa Skrzyneczka, pomoce naukowe lub terapeutyczne)
 • program bezpieczeństwa RESQL
 • organizację Dnia Patrona
 • podręczniki i wyjazdy szkolne
 • dzieci z rodzin Ukraińskich potrzebujących wsparcia
 • dzieci żyjących w niedostatku (np. dofinansowanie do obiadu)
 • nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego
 • reprezentowanie rodziców na oficjalnych galach ( np. Dzień Nauczyciela- zakup kwiatów)
 • i wiele innych

Nasze możliwości są zależne tylko od hojności naszych darczyńców.

Sugerowane wpłaty na Radę Rodziców to rocznie 120 zł za pierwsze dziecko, 80 zł za drugie, 50 zł za trzecie i każde kolejne. Składki można wpłacać do skarbników klas z dopiskiem RR i na rachunek Rady Rodziców.

Darczyńców chcących wesprzeć nasze działania zapraszamy do wpłat pod numerem konta:

PKO Bank Polski O/Piaseczno 77 1020 1169 0000 8702 0179 6150

Wszelkie pytania, sugestie, prośby i uwagi prosimy kierować na maila Rady Rodziców:

rr@spwmy.edu.pl


Regulamin Rady Rodziców

Kompetencje i zasady Rady Rodziców

Sprawozdania finansowe za ubiegłe lata

Sprawozdanie finansowe – rok szkolny 2022/2023

Działania RR – rok szkolny 2022/2023

Grupa na FB – poproś o zaproszenie – aktualności w szkole