W Szkole Podstawowej w Mysiadle rozpoczyna pracę Pani Yuliia Sosnovska – asystent kulturowy. Będzie służyła pomocą dzieciom ukraińskim i białoruskim uczącym się w naszej szkole, ich rodzicom oraz nauczycielom. Pomoc będzie udzielana w różnorodnych formach, m. in. poprzez różnego rodzaju konsultacje, pełnienie funkcji tłumacza, podejmowanie działań integracyjnych. 

Dane kontaktowe: 

Tel. 725-158-630 

e-mail:  yuliia_sosnovska@spwmy.edu.pl 

Godziny pracy: 

poniedziałek godz.18.00-20.00 (dyżur telefoniczny) 

wtorek godz. 16.30-19.30 (dyżur telefoniczny) 

środa godz. 18.00-20.00 (dyżur telefoniczny) 

czwartek godz. 7.30-10.30 (dyżur w szkole w sali nr 24) 


У початковій школі в м. Мисядло починає працювати пані Юлія Сосновська – помічник з питань культури та iнтеграцiї. Вона допомагатиме українським та білоруським дітям, які навчаються в нашій школі, їхнім батькам та вчителям. Допомога надаватиметься в різних формах, у т.ч через різного роду консультації, допомогу пiд час зустрiчей (переклад) та в iнтеграцiї дiтей в школi.

Контактні дані:

тел. 725-158-630 e-mail: yuliia_sosnovska@spwmy.edu.pl

Години роботи:

Понеділок 18.00 – 20.00 (чергування по телефону)

вівторок ч. 16.30-19.30 (чергування по телефону)

середа 18.00-20.00 (чергування по телефону)

четвер 7.30-10.30 (в школi)


В начальной школе в г. Мысядло начинает работать Юлия Сосновская – помощник по вопросам культуры и интеграции. Она будет помогать украинским и белорусским детям, которые учатся в нашей школе, их родителям и учителям. Помощь будет предоставляться в разных формах, в т.ч через разного рода консультации, помощь во время встреч (перевод) и в интеграции детей в школе.

Контактные данные:

тел. 725-158-630 e-mail: yuliia_sosnovska@spwmy.edu.pl

Часы работы:

Понедельник 18.00 – 20.00 (чередование по телефону)

вторник ч. 16.30-19.30 (чередование по телефону)

среда 18.00-20.00 (чередование по телефону)

четверг 7.30-10.30 (в школе)