Nazwa programu/kampaniiKlasyCzas trwaniaOsoba odpowiedzialnaOpis/celLink do strony www
BIEG FAIR PLAY z okazji Światowego Dnia Fair PlayKlasy 4-8IXBerenika AntczakProjekt z inicjatywy PKOL. Celem akcji jest uczynienie świata miejscem lepszym do życia i dorastania poprzez przykład uczciwej gry w sporcie.https://olimpijski.pl/przylacz-sie-do-naszej-akcji-biegfairplaypkol-z-okazji-swiatowego-dnia-fair-play-7-wrzesnia/ https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/kampania-spoleczna-cala-polska-czyta-dzieciom/
Program zintegrowanej edukacji OBYWATEL ŚWIATAKlasy 1-3cały rokJoanna PrzybylskaMisją programu jest wspomaganie dziecka w rozwoju komunikacyjnej kompetencji językowej, czyli umiejętności skutecznego porozumiewania się.  
Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATAKlasy 4-8IXKatarzyna Olszewska, Andrzej WudarczykMiędzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/ssp/
“ŚWIETLICZAKI NA TROPIE PRZYSŁÓW” IV edycjaKlasy 1-2cały rokNauczyciel świetlicy: Anna Wójcicka – PająkCelem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia; uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody; działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata; rozwijanie zdolności manualnych ucznia.https://www.facebook.com/groups/swietliczakinatropie/  
Kampania społeczna CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOMKlasy 1-3cały rokNauczyciele świetlicyOd wielu lat bierzemy udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Polega ono głównie na codziennym głośnym czytaniu przez min. 20 minut. Aktywność ta wspiera wszechstronny rozwój dzieci, rozbudza wyobraźnię, wspomaga koncentracje uwagi, kształtuje kompetencje intelektualne i emocjonalne. W tym roku sięgnęliśmy m.in. po takie tytuły: „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy, „Nie ma nudnych dni” R. Piątkowskiej, „Operacja Burzowa Chmura”, „Dobre obyczaje”, „Opowieść wigilijna” Ch. Dickens, „8+2 i pierwsze święta oraz 8+2 i ciężarówka”, „Ty też możesz uratować świat”.  https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/kampania-spoleczna-cala-polska-czyta-dzieciom/
Akcja społeczna ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIAKlasy 1-3IXIwona RudeckaCelem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.https://www.wmtday.org/pl/podstawowe-informacje-o-akcji
Projekt „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”Klasa 1aII semestrIwona RudeckaCelem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych oraz zakresu przedsiębiorczości.https://www.youtube.com/watch?v=Fm8CxJpGqPg  
Program unijny ERASMUS+Uczniowie kl. 7, Nauczyciele wf Nauczyciele współorganizujący kształcenie, specjaliści pracujący w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.cały rokMaria Ewa PaprockaProgram Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1989 roku. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.https://erasmusplus.org.pl/sektory?sector=1
WARSZAWSKA LIGA DEBATANCKAKlasy 7-8cały rokPaweł CiesielskiCałoroczny projekt Fundacji Nowy Głos skierowany do uczniów z warszawskich szkół podstawowych i średnich. W trakcie projektu reprezentanci szkół biorą udział w sportowych debatach w formacie oksfordzkim, mającym na celu nauczenie ich tworzenia wystąpień publicznych, wykorzystywania struktur argumentacyjnych oraz aktywnego słuchania swoich rozmówców.https://debataoksfordzka.pl/warszawska-liga-debatancka/
Program autorski „Wodę pij, zdrowo żyj”Klasa 4cały rokMałgorzata MazurCelem programu jest wdrażanie do zdrowego stylu życia. 
Program RESQLKlasy 6-8cały rokMałgorzata Paczkowska Urszula Łydzińska Milena Stachera Klaudia Zazulska-DziedzicNowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców) w oparciu o przeprowadzone przez wyspecjalizowany zespół badania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz pilotaż działania systemu.https://resql.pl/o-nas/
Program edukacyjny BYĆ JAK IGNACY “Nauka pełna energii”Klasy 1-2cały rokKatarzyna MazurekW tym roku uczniowie z pomocą Ignacego, robota Blu oraz ciekawych gości nauczą się pracować metodą naukową i dowiedzą się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować! Uczestnicy zdobędą wiedzę o wielu różnych rodzajach energii, a także poznają ciekawych, współczesnych naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki.https://bycjakignacy.pl/
Projekt “ZABAWA SZTUKĄ”Klasa 3cały rokMarta KorbuszewskaGłównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.https://www.zabawasztuka.pl/
Ogólnopolski projekt edukacyjny “GRAMY ZMYSŁAMI”Klasy 1-2cały rokMagdalena GrzybowskaCelem tego projektu edukacyjnego jest Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Polega na tworzeniu przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.https://www.facebook.com/gramyzmyslamiprojektedukacyjny/
Projekt “MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”Oddział przedszkolnycały rokEwa Janiga Małgorzata RzepczykProjekt składa się z 6 modułów, kończy się certyfikatem przyznanym szkole. Działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałością o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich. Zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom.https://www.mac.pl/malymis
Projekt “EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”Oddział przedszkolny  cały rok  Ewa Janiga Małgorzata RzepczykGłównym zadaniem projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcenie dzieci do podejmowania konkretnych działań ekologicznych. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień Ziemi, Godzina dla Ziemi.  Zapoznanie dzieci z ideą życia bez odpadów.https://blizejprzedszkola.pl/ekokulturalne-przedszkole,2,9107.html
Projekt “BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z OzoBotem”Oddział przedszkolny  I semestr  Ewa Janiga Małgorzata RzepczykDzieci łączą zdobytą wiedzę o bezpieczeństwie i ruchu drogowym z pracą robotyczną. Poznają komendy dla ozobota, projektują drogi, po których porusza się ozobot. Planują bezpieczną drogę dojazdu i dojścia do szkoły. Na spacerach utrwalają wiedzę o znakach drogowych. Spotkają się z policjantem ruchu drogowego. Biorą udział w konkursie o ruchu drogowym. Tworzą gry planszowe dla uczniów i ozobota. 
 Kampania społeczna “RÓŻOWA SKRZYNECZKA”Klasy 4-8cały rokJulita HaciaOgólnopolski projekt, którego celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.https://www.rozowaskrzyneczka.pl/
“KLUBIK DEBAT HISTORYCZNYCH”Klasy 7-8cały rokPaweł CiesielskiPrzygotowanie i udział w dwóch Turniejach Debat Historycznych (jesiennym i wiosennym). Udział w szkoleniach organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.https://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/program-wieloletni-niepodlegla/debaty-historyczne/
Program Ministerstwa Edukacji Narodowej “AKTYWNA TABLICA”Klasy 1-8cały rokMonika RutkowskaSzkoła bierze udział w kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.https://aktywna-tablica.info/
Projekt międzynarodowy “Z KULTURĄ MI DO TWARZY”Klasy 1-3cały rokIzabela WłodarczykGłównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. 
Program profilaktyczny “APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”Klasa 1ccały rokIzabela WłodarczykCelem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka/apteczka-o-programie
Klasy 2a i 2dKatarzyna Mazurek
Program “PRZYJACIELE ZIPPIEGO”Klasy:  oddział przedszkolny, 1c, 1a, 1b, 3b 2b, 2c, 3ccały rokIzabela Włodarczyk, Joanna Płatek Katarzyna MazurekProgram ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie
Projekt “SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
PRZEŁAMUJEMY BARIERY, UCZYMY SIĘ RAZEM”
Klasy 2-8cały rokKarina SzubertCelem tego projektu jest likwidowanie barier przez zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia uczniom z SPE.http://www.ptd.edu.pl/innowacjepedagogiczne2022.html
AKCJA #TUSZ DO PAKI Klasy 4-8cały rokBerenika AntczakCelem jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek – tzw. Kartridży.https://tuszdopaki.pl/
Program Szkolny Klub SportowyKlasy 3-8I półroczeBerenika Antczak Krystian Barwiński Robert MatyjaCelem programu jest stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.https://www.szkolnyklubsportowy.pl/o-programie/idea
Projekt edukacyjny “UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI”Klasy 1-3cały rokIzabela ZimbickaCel projektu: Praktykowanie ćwiczeń relaksacyjnych, których celem jest lepsze poznanie własnego ciała, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość czy smutek. A także poznanie sposobu na uciszanie myśli, które nie dają nam nic poza zmartwieniami; nauka bycia miłym dla świata i otaczających nas ludzi; poznanie sposobów na radzenie sobie z tym, że czegoś nie można dostać. Np: https://www.juniorowo.pl/uwaznosc-i-spokoj-zabki/
Akcja społeczno-edukacyjna ŻONKILEKlasy 2-8IVMałgorzata GajcyAkcji towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.Czym jest akcja społeczno-edukacyjna Żonkile? | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
Projekt “SZACHY W MAZOWIECKIEJ SZKOLE”Klasy 1 – 2cały rokBeata WojciechowskaPrzedsięwzięcie “Szachy w mazowieckiej szkole” jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Projekt “Szachy w mazowieckiej szkole” finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Cele projektu to dostarczenie nauczycielom I etapu edukacyjnego innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami; zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji; wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.https://mscdn.pl/szachow-w-mazowieckiej-szkole-vii-edycja/
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ        Klasy 3-8  cały rok (1 raz w miesiącu)  Małgorzata Gajcy  Cele projektu: – jest rozbudzenie zainteresowań, czytelniczych, – propagowanie idei głośnego czytania, – współpraca ze środowiskiem szkolnym. Spotkania w szkolnej bibliotece odbywają się cyklicznie na dużej przerwie. Nauczyciele i chętni uczniowie czytają fragmenty ulubionych bądź przeczytanych ostatnio książek, opowiadają o swoich wrażeniach i emocjach związanych z prezentowaną książką. 
Autorski Projekt Edukacyjny “MAŁY PATRIOTA”Klasy 2-3cały rokMonika Armacińska Iwona RudeckaGłównym celem programu jest konstruowanie u uczniów przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju i wpajanie przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka kraju ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. 
Projekt “LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”Klasy 4-8cały rokBeata Kicmal-JurekLaboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości – Laboratoria Przyszłości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Ogólnopolski program Uczymy dzieci programować.Klasy 1-2cały rokKatarzyna Mazurek„Uczymy Dzieci Programować” to program, w którym poprzez naukę kodowania rozwijamy wiele umiejętności w twórczy i atrakcyjny dla dziecka sposób. Celem programu jest kształtowanie miękkich kompetencji takich jak – logiczne myślenie, zadaniowe podejście do problemów, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, szukanie kompromisów i optymalnych rozwiązań.https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/  
„Zdrowo i sportowo” – Ogólnopolski program edukacyjnyKlasy 1-2cały rokNauczyciel świetlicy – Anna Wójcicka-PająkŚwietlica szkolna dołączyła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Zdrowo i Sportowo”. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Dzięki udziałowi pokazujemy dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są podczas zajęć świetlicowych.https://zdrowoisportowo.edu.pl/  
„Sztuka. Skąd artyści czerpią inspiracje?” – projekt Fundacji Uniwersytet DzieciKlasy 1-2II półroczeKatarzyna MazurekW czasie zajęć uczniowie zgłębią tajniki pracy ilustratorki książek i wielu malarzy. Zainspirowani ich pracami, stworzą własne dzieła. Na lekcjach powstaną abstrakcyjne rzeźby z papieru, ozdobne okładki na zeszyty z ludowymi wzorami, obrazy tworzone tradycyjną turecką techniką “ebru”, a także prace inspirowane martwą naturą, krajobrazem i wyobraźnią. Uczniowie będą poznawać sztukę za pomocą zmysłów: dotyku, zapachu, wzroku i słuchu. 
Akademia Superbohaterów – projekt edukacyjnyKlasy 1-2I półroczeNauczyciele świetlicyW tym projekcie, już kolejny rok, poznajemy postacie Polaków naukowców, których odkrycia zmieniły świat, a więc i naszą rzeczywistość. W tym roku podjęliśmy próbę zgłębienia dokonań aż 3 Kazimierzów: Funka – 0dkrywcy witamin, Żeglenia – wynalazcy kamizelki kuloodpornej, Pruszyńskiego – konstruktora aeroskopu, pierwszej ręcznej kamery filmowej.https://akademiasuperbohaterow.pl/  
Innowacja “Działam i liczę”Klasa 3cII półroczeMagdalena Skoczek,Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, połączone z wykorzystaniem naturalnych i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe. 
Ogólnopolski projekt „Luźne lekcje z naukowcami”Klasy: 1a, 1b, 1c, 3ccały rokMagdalena Skoczek, Izabela Włodarczyk Katarzyna Mazurek, Iwona Rudecka Beata WojciechowskaCelem projektu jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat znanych naukowców oraz rozwinięcie zainteresowań dotyczących nauki i eksperymentowania. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z historią ośmiu naukowców oraz wykonania ośmiu eksperymentów. Zadania projektowe będą realizowane w formie warsztatowej, opartej na wzajemnym szacunku i budowaniu relacji z uczniami. 
Ogólnopolski projekt kulinarno-językowy „Bon apetit”Klasy: 3c, 1cII półroczeMagdalena Skoczek, Izabela WłodarczykRozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych dzieci poprzez samodzielne przygotowywanie potraw i posiłków. Poszerzenie zasobu słownictwa w wybranym języku obcym. Zapoznanie oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa w kuchni. Kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem higieny. 
Projekt „Tajemnice świata”Klasa “0”cały rokM. Rzepczyk Ewa JanigaStworzenie kącika małego odkrywcy. Dzieci przeprowadzają w nim eksperymenty urozmaicające zajęcia przyrodnicze. Poznają zwierzęta zamieszkujące nasz glob. Uczą się korzystać z map, globusa, atlasu. Stworzenie kącika paleontologa. Poznawanie ciekawych wynalazków. Celem jest inny sposób poznawania świata i pobudzanie dziecięcej ciekawości.„National Geographic Odkrywca” – miesięcznik dla Juniorów – Juniorowo  
Projekt geologiczny „Projekt Ziemia”Klasa 3b, 2acały rokJoanna Przybylska, Monika ArmacińskaProjekt ten polega na badaniu różnych aspektów naszej planety, dziedziny, która nieustannie fascynuje naukowców i odkrywców. Uczestnicy projektu uczą się stawiać pytania badawcze (każda klasa na miarę swoich możliwości), zakładać dzienniki projektu i stawiać pierwsze hipotezy dotyczące nowych zagadnień. Celem projektu jest poznanie fascynujących faktów i wzbogacanie swojej wiedzy o procesach, które miały miejsce podczas powstawania Ziemi.  
Projekt „W świecie zasad savoir – vivru” kl. 2b, 2cKlasa 2b, 2ccały rokZuzanna Meder, Joanna KoczukDwa razy w miesiącu klasy 2bi 2c biorą udział w zajęciach w ramach projektu “W świecie zasad savoir-vivru”, gdzie poznają zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Przed lekcją zapoznajemy uczniów z fragmentem książki G.Kasdepke “”Bon czy ton: Savoir-vivre dla dzieci” . 
Projekt „W zgodzie z naturą – cztery pory roku” kl. 2b, 2cKlasa 2b, 2ccały rokZuzanna Meder, Joanna KoczukW każdy wtorkowy poranek klasy 2b i 2c spotykają się na warsztatach plastyczno-technicznych w ramach projektu „W zgodzie z naturą – cztery pory roku”. W ruch idą papier, kredki, farby, klej, nożyczki oraz różnorodne materiały przyrodnicze, z których powstają wspaniałe arcydzieła małych artystów. 
Projekt „Poznawanie przez doświadczenie” kl. 2b, 2cKlasa 2b, 2ccały rokZuzanna Meder, Joanna KoczukProjekt “Poznawanie przez doświadczanie” to zajęcia obejmujące najczęściej lekcje przyrody czy geografii. Osiągają swoje cele poprzez:
• działanie,
• doświadczanie wszelkimi zmysłami.
 
Projekt „Rodzina w klasie”Klasa 3acały rokAnna DługokęckaProjekt ma na celu włączenie rodziców do udziału w procesie edukacyjno-wychowawczym. Rodzice podczas spotkania w klasie przeprowadzają pogadankę, prezentują materiały, opowiadają o swoich pasjach, zawodach. 
Projekt czytelniczy „Jak nie czytam, jak czytam”Klasy 1-3cały rokAnna DługokęckaGłównym celem projektu jest budowa pozytywnego wizerunku czytania. Sprawienie, by książka w szkole nie kojarzyła się tylko z obowiązkową lekturą, lecz czymś przyjemnym, zgodnym z preferencjami czytelnika. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru książki, a następnie prezentują recenzję książki na forum klasy. 
Projekt czytelniczy „Wieża czytelnicza”Klasy 1-2X / VAnna DługokęckaGłównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem. Zadaniem czytelników jest przeczytanie książki. 
Innowacja pedagogiczna „Smaki naszych lektur”Klasa 6bcały rokBeata Sosińska, Magdalena DrozdCELE INNOWACJI · rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, · pogłębienie wiedzy z zakresu literatury i języka polskiego, · rozwijanie umiejętności pisania, · podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości poprzez pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, · kształcenia zdolności manualnych oraz postawy twórczej wobec siebie i świata, · rozwijanie umiejętności samodzielnego działania i pracy w zespole, · promowanie czytelnictwa wśród dzieci, · uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka polskiego, · rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec nowych doświadczeń kulinarnych, · odnajdywanie przyjemności z przyrządzania potraw, · kultura spożywania posiłków – savoir-vivre przy stole, · budzenie wrażliwości na estetykę posiłku i stołu, · odkrywanie kulinarnych talentów, · wielozmysłowe poznawanie – smakowanie, próbowanie, mieszanie, eksperymentowanie, · tworzenie przepisów, układanie książki kulinarnej. 
Projekt Edukacja Nowej GeneracjiChętni uczniowie klas 5 i 6cały rokAndrzej Wudarczyk Małgorzata ŚwidlickaProjekt ENG z geografii prowadzony jest w klasach 5. Jego celem jest poszerzanie wiedzy geograficznej wśród uczniów oraz wykorzystanie nowoczesnych technik w pracy projektowej.   Zajęcia z historii w ramach ENG są przeznaczone dla chętnych uczniów z klas 6. Tematyka zajęć obejmuje wybitnych przedstawicieli renesansu oraz mitologię grecką. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i wykorzystują TIK w edukacji. 
Projekt „Teatralne wieczory”Chętni uczniowie klas 7 i 8cały rokEwa GrzechnikGłównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury. 
„Trzymaj formę” – program propagujący zdrowe odżywianie oraz aktywność fizycznąKlasy 4-8cały rokKrystian Barwiński oraz zespół nauczycieli wfTo inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu, propagująca zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.https://www.trzymajforme.pl/start-16  
Ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny: „Każdy inny – wszyscy równi”Klasy 3, 4-8cały rokJulita Hacia, Magdalena Rataj, Aleksandra KozłowskaCelem tego Projektu jest m.in. uwrażliwienie innych na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidowanie uprzedzeń, a także przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w codziennym życiu. 
„Bądź kumplem, nie dokuczaj!” – kampania społecznaKlasy 1-2I półroczeNauczyciele świetlicyCelem kampanii jest przedstawienie i wytłumaczenie dzieciom problemu dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z nim. To również modelowanie zachowań społecznych.https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=314  
Ogólnopolski Tydzień uważności  “ODDECH JEST SUPER, JEST MOJĄ SIŁĄ”  Klasy 1-8II półroczeAgata Pietrzak Urszula ŁydzińskaCel akcji: Żyjemy w świecie, gdzie w centrum uwagi jest zadanie, obowiązek, stawanie się lepszym, osiąganie i dążenie. Chcemy, by w sercu społecznego zainteresowania był CZŁOWIEK, JEGO EMOCJE, POTRZEBY I CIAŁO. Dlatego zapraszamy do uważności na te aspekty swojego życia. Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół i przedszkoli z całej Polski do ćwiczenia uważności każdego dnia maksymalnie 10 minut. A dorosłych przez ten tydzień zachęcamy do: niestawiania ocen, niezadawania zadań domowych, rezygnacji z kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych.https://uwaznoscwedukacji.pl/ogolnoposki-tydzien-uwaznosci-2024/  
“Zbieraj z klasą” projekt edukacyjno – ekologicznyKlasy 1-8cały rokMałgorzata DługozimaProjekt dedykowany placówkom oświatowym – „Zbieraj z klasą”. Czynny udział w selektywnej zbiórce zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego skutecznie kształtuje nawyki proekologiczne, a także buduje świadomość prośrodowiskowych nawyków w uczniach, dla których segregacja odpadów musi stać się codziennym odruchem. Daje również możliwość przekonania się, że każdy z nas niewielkim wysiłkiem, może zrobić bardzo wiele dla środowiska.REMONDIS Zbieraj z klasą – Strona główna (zbierajzklasa.pl)
Projekt – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przy współpracy UNICEFKlasy 1-8I półroczeAleksandra Kozłowska, Julita Hacia, Magdalena RatajCelem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci i ich prawa, oraz dokument – Konwencję o prawach dziecka, który gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami i daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka-z-unicef-2023
PROJEKT „BEZPIECZNA SZKOŁA KROKODYLKA TIRKA”Klasy 1-3I półroczeJoanna Płatek Iwona RudeckaCel projektu to poznanie zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania na drodze. Dzieci poznają znaki drogowe i uczą się rozpoznawać je w otoczeniu. 
Czas na uważność (Uważna szkoła)Klasa 7II półroczeUrszula ŁydzińskaCel projektu: pomoc nastolatkom (13-15 lat) w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcji stresu w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwinięciu kompetencji intra i interpersonalnych służących lepszej koncentracji, dobrostanowi, wzmocnieniu funkcji poznawczych, lepszemu radzeniu sobie w relacjach społecznych oraz budowaniu ich odporności i sprężystości psychicznej dzięki rozwijaniu uważności. Został opracowany na bazie programu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), którego wysoka skuteczność została potwierdzona wynikami prowadzonych od 40 lat badań naukowych.     
Projekt Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje.Klasa 3cały rokMagdalena PotępaProjekt wspiera klasę w rozwijaniu kompetencji społecznych. Wzmacnia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/lekcje-z-klasa-jak-odczytywac-emocje-1-34c5c20-d67ae6e  
Projekt WalentynkowyKlasy 4-8IIAnna StefaniukProjekt był interaktywny i angażujący uczniów wielu klas, dzięki ich pracy udało nam się stworzyć przyjemną atmosferę walentynkową w klasie. Wspólna praca uczniów nad projektem była ciekawym doświadczeniem wspólnego tworzenia czegoś wyjątkowego, a także okazją do nauki o sztuce ozdobnej. Jest to kolejny piękny sukces uczniów wspólnej pracy nad projektem, integracji, ale także rozwijania kreatywności i umiejętności pracy zespołowej jak również komunikacji i empatii, co jest bardzo istotne w szkole. 
Projekt „Halloween”klasy: 5a,6b,6c,7b,7d,7c,8a, 8bXAnna StefaniukProjekt „Halloween”, w który zaangażowali się uczniowie klas: 5a,6b,6c,7b,7d,7c,8a, 8b. Podczas zajęć wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor, zabawa co przyczyniło się do przygotowywania wspólnych dekoracji, a co najważniejsze zintegrowało uczniów do wspaniałej współpracy. Dzieci podczas lekcji kulturowych poznały zwyczaje związane ze świętem Halloween obchodzonym w wielu krajach, głównie w kulturze amerykańskiej. Uczniowie dowiedzieli się, że ten dzień cieszy się wielką popularnością w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, Australia, Wielka Brytania i że święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. XX w. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę nie tylko na temat symboli, zabaw, zbierania cukierków, ale także o genezie powstania Święta Halloween. 
Eco project- ze starego coś nowego, My room Pancake dayKlasy 4     Klasy 5c, 6aIIAgata PietrzakPraca techniczna i opis pracy w języku angielskim- wystawa prac; Film lub plakat-opis własnego pokoju; Film lub plakat- opis i wykonanie przepisu kulinarnego. 
Projekt historyczny “Historia i wierzenia starożytnych Greków”Klasy 5XI – XIIJoanna Sikorska-GołębiewskaPrzygotowanie obrad bogów z Olimpu oraz transmisji telewizyjnej z tych obrad. Projekt obejmował również przygotowanie strojów i rekwizytów, a jego celem było poznanie kultury i religii starożytnej Grecji.https://mysp.edu.pl/?p=9021  
Mega MisjaKlasa 1cały rokKatarzyna MazurekMegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli. Na zajęciach rozwijamy kompetencje społeczne i emocjonalne takie jak: umiejętność współpracy, komunikacji, rozumienia emocji swoich i innych, krytycznego myślenia, czy kulturalnej dyskusji, oraz dbamy o higienę cyfrową, umiar w korzystaniu z technologii, bezpieczeństwo i ochronę przed szkodliwymi zjawiskami, jak np. uzależnienie od ekranów, hejt czy cyberprzemoc. 
Projekt Bożonarodzeniowyklasy: 5a,6b,6c,7b,7d,7c,8a, 8b  XIIAnna StefaniukProjekt Bożego Narodzenia, integracja klas: 5a,6b,7b,7c,7d, 8a, 8b. Projekt Bożonarodzeniowy polegał na przygotowaniu dekoracji świątecznych w sali nr 26. Podczas projektu były realizowane lekcje kulturowe, poznaliśmy zwyczaje związane ze Świętem Bożego Narodzenia, obchodzonego w krajach anglojęzycznych, innych krajach i kulturach. Czas przy pracy umilały nam kolędy w języku angielskim, które uczniowie bardzo chętnie śpiewali. Zaangażowanie uczniów przy projekcie było ogromne. Bożonarodzeniowa atmosfera zaowocowała przygotowaniem wyjątkowych dekoracji, a uczniom dopisywał świetny humor, przy tym było wiele zabawy a co najważniejsze integracji uczniów i podnoszenia umiejętności pracy w grupie. 
„W świecie baśni Andersena – spotkania z teatrzykiem kamishibai”      Klasy 1-8cały rok Małgorzata Gajcy, Anna Morawska-Ryll (ul. Kwiatowa) Anna Długokęcka (ul. Ogrodowa)Cele projektu: Przybliżenie uczniom baśni H.CH.Andersena przy wykorzystaniu teatrzyku kamishibai;Pobudzanie wyobraźni u dzieci;Wspomaganie rozwoju języka i kreatywności;Kształcenie umiejętności uważnego słuchania. 
Projekt Garden in my classKlasy: 5a,6b,6c,7b,7d,7c,8a, 8b  IIIAnna Stefaniuk Agata PietrzakCelem projektu będzie także nauka pielęgnacji i dbania o rośliny, a także zdobywania wiedzy na ich temat. Jak każdy projekt będzie niósł takie zalety jak: wspólne działania, zaangażowania, a także motywację uczniów do osiągnięcia wspólnych celów, co więcej będzie uczył uczniów długofalowo podziału obowiązków i organizacji pracy. A wszystko to przyniesie nam wspólna radość z projektu, taka radość ze dokonanych osiągnięć buduje więzi w grupie i pozytywną atmosferę w szkole. 
Projekt EasterKlasy: 5a,6b,6c,7b,7d,7c,8a, 8b  IIIAnna StefaniukCelem przygotowania projektu wielkanocnego jest stworzenie kreatywnej i angażującej prezentacji lub działania związane z tematyką Wielkanocy, które mogą obejmować tradycje, zwyczaje, symbolikę, oraz wartości związane z tą świętą okazją. Projekt ten ma na celu edukację, inspirację oraz budowanie więzi społecznych uczniów poprzez wspólne działania i współpracę. 
Projekt – hodowla pleśniakaKlasy: 5a, 5bIII – IVKatarzyna OlszewskaCelem projektu jest udoskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń biologicznych, zwrócenie uwagi na wpływ grzybów pleśniowych na zdrowie człowieka oraz poznanie czynników mających wpływ na rozwój pleśni. 
Projekt “Od grosika do złotówki”Klasy: 2b, 2c, 2dI 2024 – II 2025Anna Kamińska, Zuzanna Meder, Joanna KoczukOd grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Główne cele programu: 1. nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu, 2. nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.O programie – Od grosika do złotówki (junior.org.pl)
Akademia Bezpiecznego Puchatka  Klasy: 1a,1b,1ccały rokIzabela WłodarczykJest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.Akademia Bezpiecznego Puchatka (akademiapuchatka.pl)
Projekt mitologia grecka i bogowieKlasa 5acały rokMagdalena Czyżyk Nauczyciele przedmiotów uczący w klasie 5a (K. Olszewska, J. Sikorska Gołębiewska, B. Kicmal-Jurek, A. Stefaniuk, A. Wudarczyk)Polonistyczna część międzyprzedmiotowego projektu realizowanego wraz z nauczycielami innych przedmiotów: historii, biologii, geografii, techniki, j. angielskiego, historii. Celem projektu było zapoznanie uczniów z treścią mitów greckich, wskazanie związków frazeologicznych związanych z mitologią grecką, przybliżenie uczniom Grecji jej kultury i przyrody, rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących starożytnej Grecji, korzystanie z różnych źródeł informacji, sprawne posługiwanie się technologią informacyjno-komunikacyjną, współdziałanie w zespole i twórcze rozwiązywanie problemów, kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów, kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi. 
Projekt “Dziady II”Klasa 7bXBeata SosińskaCelem projektu było wcielenie się w bohaterów dramatu, jak również zrozumienie i porównanie tradycji związanych z Dniem Zmarłych w naszym kraju. Pokazanie różnic i podobieństw w zwyczajach, obrzędach religijnych i świeckich. Można także zwrócić uwagę na ewentualne wpływy kulturowe i historyczne, które kształtują te tradycje w poszczególnych latach.https://mysp.edu.pl/?p=8607