jadlospis-17-20.06.2024
odwolywanie-w-czerwcu

Wpłaty za abonamenty obiadowe w 2024 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 8,50 zł. 

Abonament za miesiąc :

Czerwiec       170,00 zł   ( 20 dni x 8,50 zł ) kl. 0

Czerwiec       119,00 zł   ( 14 dni x 8,50 zł ) kl. I – VIII

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie   (do 10 każdego miesiąca ) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku ) Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.