jadlospis-17-21.05.2021

Wpłaty za abonamenty obiadowe  2021 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 7,50 zł.

Abonament za miesiąc : MAJ

klasy 0      150,00 zł    ( 20 dni x 7,50 zł )

klasy I-III      127,50 zł    ( 17 dni x 7,50 zł )

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie  (do 10 każdego miesiąca) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku).
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Starszy Intendent

Anna Wilk


Obiady na wynos dla uczniów klas IV – VIII

w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

W związku z przedłużającą się nauką zdalną uprzejmie informujemy, że w naszej szkole istnieje możliwość wykupienia obiadów na wynos (wyłącznie dla uczniów korzystających z abonamentów obiadowych).

 1. Cena obiadu: 8,50 zł (obiady pakowane w jednorazowe opakowania, oddzielnie zupa i drugie danie).
 2. Zapisu można dokonać w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 28:

osobiście u Intendenta p. Anny Wilk w godz. 8.00–16.00,

mailowo: anna_wilk@spwmy.edu.pl,

telefonicznie: 885 559 988;

(PŁATNOŚĆ PRZY OSOBISTYM ZAPISIE LUB PRZY PIERWSZYM ODBIORZE POSIŁKU TYLKO GOTÓWKĄ)

 • Nie ma możliwości wykupienia obiadu jednorazowego.
 • Osoby zainteresowane obiadami na wynos w terminie 04-14.05.2021 proszone są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu u Intendenta w szkole przy ul. Kwiatowej 28. Zapisy przyjmowane będą w dniach 28-29.04.2021 w godz. 8.00- 16.00.

Nie ma możliwości odwołania zamówionych obiadów na wynos.

 • Obiady mogą odbierać tylko Rodzice/ Opiekunowie codziennie w godzinach: 13.00 – 14.00 w strefie rodzica w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Kwiatowej. Obiady nieodebrane do godz. 14.00 będą poddane utylizacji.

ogloszenie-dla-Rodzicow-nadplaty


Zasady zapisu dziecka na obiady szkolne w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w roku szkolnym 2020/2021

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów na stołówce  szkolnej jest złożenie podpisanej przez Rodziców/opiekunów KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (nie wpłata gotówki na konto).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE/stołówka oraz u Intendenta w holu szkoły.  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego również u wychowawców.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać:

 ul. Kwiatowa 28

 • 1 września u Wychowawców
 • 2 września u Intendenta

 ul. Ogrodowa 13

 • 1 września u Wychowawców
 • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Ogrodowej 13

 Filia Szkoły Podstawowej w Zgorzale ul. Cyraneczki 8

 • 1 września u Wychowawców
 • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Cyraneczki 8

Dzieci, które nie będą zapisane w wyżej wymienionych terminach nie będą mogły jeść obiadów we wrześniu.

Dzieci, które przechodzą ze Szkoły z ul. Ogrodowej i ze Szkoły w Zgorzale otrzymają w Szkole na ul. Kwiatowej nowe konta do płatności za obiady.

Cena obiadu dla dzieci w abonamencie wynosi 7,50 zł.

Obiady wydawane będą od 4 września (piątek)