Grafik uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

8.00 – uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej – hala sportowa ul. Kwiatowa 28

9.30 – uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej – hala sportowa ul. Kwiatowa 28

11.00 – uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej (z ulicy Ogrodowej) – hala sportowa ul. Kwiatowa 28

Filia szkoły w Zgorzale:

12.30 – uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej – sala ruchowa ul. Cyraneczki 8