KIEROWNIK GOSPODARCZY

Anna Barańska

KIEROWNIK STOŁÓWKI

Kamil Szymański

KIEROWNIK FILII W ZGORZALE

Dorota Charzewska

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I ADMINISTRACJI

Urszula Skalska

SEKRETARZ SZKOŁY

Renata Jadczak

Edyta Wosik

Małgorzata Kosińska

Agnieszka Raczkowska

Adam Lau

Marta Wojciechowska (ul. Ogrodowa 13 )

Iwona Pawełczak (filia Zgorzała)

STARSZY INTENDENT

Anna Wilk

KANCELISTA

Magdalena Marciniak