KIEROWNIK GOSPODARCZY

Iwona Mateńko

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Adam Lau

KIEROWNIK STOŁÓWKI

Kamil Szymański

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I ADMINISTRACJI

Urszula Skalska

SEKRETARZ SZKOŁY

Renata Jadczak

Iwona Wieruszewska

Urszula Kruszewska

Izabela Wróblewska

STARSZY INTENDENT

Anna Wilk