Misja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym:

  • podejmuję samodzielne i twórcze działania, aby zdobywać i poszerzać swoją wiedzę,
  • sam się uczę ucząc innych,
  • kreatywnie i odpowiedzialnie wykorzystuję nowe technologie,
  • rozwijam swoje pasje i zainteresowania,
  • potrafię planować i organizować swoją pracę i czas wolny.

Wizja szkoły

  • Uczniowie biorą odpowiedzialność za uczenie się. Organizujemy dla nich działania, dzięki którym nabywają umiejętności uczenia się przez całe życie.
  • W procesie uczenia kształcimy umiejętność współpracy niezbędnej w życiu społecznym.