Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410) w dniach od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W związku z tym:

  • 12 i 13 marca (czwartek i piątek) w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W sytuacjach wyjątkowych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Proszę o rozważne posyłanie dzieci do szkoły.
  • Od 16 do 25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta.
  • Proszę o uważne śledzenie bieżących komunikatów na stronie internetowej szkoły.

W związku z zawiedzeniem funkcjonowania szkoły zostaje zawieszone postępowanie rekrutacyjne.

Z wyrazami szacunku

Monika Rutkowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle