Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie ulegają również terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi komunikat w tej sprawie nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. O terminie tym zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Z poważaniem

Monika Rutkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle