W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu unijnego pt. ”Wiedza na szóstkę – zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie Lesznowola”.

Udział w ramach projektu jest dla uczniów dobrowolny i bezpłatny. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. W ramach programu uczniowie rozwijają umiejętności językowe, teatralne, programowania oraz matematyczno-przyrodnicze.

W ramach projektu uczniowie:

– rozwijają i kształtują kompetencje społecznej takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;

-kształtują umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumienia, argumentowania i wnioskowania;

– rozbudzają i zaspokajają naturalną ciekawość poznawczą;

– ćwiczą komunikację i współpracę w grupie, jak również nawiązują relacje;

– ćwiczą płynność, giętkość myślenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia. Odczuwają radość ze zdobywania wiedzy, do której dochodzą sami. Wzrasta ich ciekawość, otwartość na wiedzę i innych ludzi oraz kreatywność. Stają się bardziej asertywni. Zdobywane umiejętności przyczyniają się do odnoszenia przez uczniów sukcesów w szkolnych i w życiowych.

                                                                                                                                             Beata Sosińska