Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle wyznacza terminy konsultacji nauczycieli dla rodziców (szczegółowe zasady odbywania przez nauczycieli konsultacji z rodzicami oraz link do formularza poniżej).

Dyrektor szkoły
Monika Rutkowska

Formularz rejestracji