Mysiadło, 02.02.2023 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie informacji pojawiających się w mediach społecznościowych w sprawie prac nad organizacją przyszłego roku szkolnego uprzejmie informuję, że przed nami okres rekrutacji do szkół i oddziału przedszkolnego. Właściwa rekrutacja ruszy 1 marca br. Będzie miało to duży wpływ na kształt naszych planów na nowy rok szkolny. Aktualnie nie są prowadzone prace nad arkuszami organizacji przyszłego roku szkolnego, natomiast analizujemy potrzeby i możliwości w zakresie liczebności klas, podziału na grupy, zajęć dodatkowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych i kadrowych.
Ponadto informujemy, iż organizacja roku szkolnego przed jej zatwierdzaniem przez organ prowadzący, musi być pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.   

Monika Rutkowska

Dyrektor szkoły