Szanowni Państwo,

od 1 czerwca br. uczniowie klas 4-8 mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów w celu poprawienia oceny oraz/lub wyjaśnienia materiału. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów, a ich wymiar/harmonogram będzie uzależniony od zdiagnozowanych potrzeb. Osoby, które zgłoszą udział w konsultacjach, zostaną poinformowane o  terminach dyżurów poszczególnych nauczycieli. Ze względów organizacyjnych na konsultacje odbywające się w tygodniu 1-5 czerwca br. można się zgłaszać do środy 26 maja br.

Zajęcia są organizowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Szczegółowe Procedury obowiązujące w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle znajdują się poniżej. Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły jest zobowiązany zapoznać się z nimi oraz ich przestrzegać. Musi również posiadać podpisane Oświadczenia Rodziców (dostępne poniżej).Terminy konsultacji online nauczycieli

dla uczniów i rodziców w czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych

konsultacje-5


Psycholodzy i pedagodzy

Szanowni Państwo! Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Nauczyciele psycholodzy i pedagodzy są dostępni dla wszystkich członków społeczności szkolnej online w aplikacji Microsoft Teams oraz pod numerami telefonów służbowych podanych niżej. W godzinach dyżurów chętnie odpowiemy  na  pytania i wątpliwości związane z obecną sytuacją oraz udzielimy koniecznego wsparcia w rozwiązywaniu powstałych trudności. Wiemy, że część z Państwa Rodziców oraz wielu naszych uczniów ma duże trudności z funkcjonowaniem w czasie zdalnego nauczania. Postaramy się udzielić wsparcia najlepiej, jak to będzie możliwe. Jesteśmy dostępni dla wszystkich uczniów, rodziców  oraz nauczycieli. Zachęcamy do kontaktu!

Godziny dyżurów telefonicznych zespołu terapii


Adrianna Chmielewska – psycholog (klasy 1-3)

telefon – 885 555 998

Poniedziałek 9.00-14.00

Wtorek 9.00-14.00

Środa 12.00-16.00

Czwartek 12.00.16.00

Piątek 8.00-12.00

Iwona Złotopolska  – psycholog (klasy 4-6)

telefon – 885 559 988

Poniedziałek 14.00-18.00

Wtorek 14.00-19.00

Środa 14.00-18.00

Czwartek 14.00-18.00

Piątek 14.00-18.00

Ewa Misztal  – pedagog (klasy 1-3 ul. Ogrodowa)

telefon – 605  258381

Poniedziałek 12.00-16.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 12.00-17.00

Czwartek 8.00.13.00

Piątek 8.00-12.00

Agnieszka Salamończyk – pedagog  (klasy 1-3 filia w Zgorzale)

telefon – 605 252 998

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 9.00 – 13.00

Środa 9.00 – 13.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 9.00 – 13.00

Małgorzata Paczkowska –pedagog (klasy 5-8)

telefon – 697 723 658

Poniedziałek 8.00-13.00

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-15.00, 17.00-18.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-13.00

Urszula Łydzińska  –pedagog (klasy 4-6 i 7c)

telefon – 663 857 988

Poniedziałek 9.00-13.00

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 9.00-13.00, 17.00-19.00

Piątek 9.00-13.00