AKCJA ZIMA 2020 w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

Zapisy od 13.01 do 22.01.2020 r.

Termin: 10 – 21.02.2020 r., w godzinach 7.30 – 17.00

Tygodniowy koszt akcji = 110 zł.

Zapisu dokonać można tylko i wyłącznie na cały tydzień.

Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem AKCJI ZIMA 2020.

Uczeń zostaje wpisany na listę uczestników w momencie dostarczenia:

 wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA + wniesienia opłaty/przekazania potwierdzenia przelewu.

 Karta zgłoszenia dostępna jest w miejscach zapisu oraz tutaj.


Wpłaty można dokonać:

  1. Gotówką podczas zapisu
  2. Na konto bankowe o numerze:  10 8022 0000 2001 0004 9979 0004 w tytule wpisując Imię i nazwisko dziecka, AKCJA ZIMA 2020 – DAROWIZNA

Zapisy przyjmują:

  • świetlica  w budynku przy ul. Kwiatowej (7.00-17.00)
  • sekretariat w budynku przy ul. Ogrodowej (7.45-14.45)
  • sekretariat w Filii w Zgorzale (7.30-15.30)

W trakcie Akcji Zima nie kursuje autobus szkolny.

Istnieje możliwość wykupienia obiadu dla uczestników AKCJI ZIMA 2020
cena obiadu – 6,50 zł

Płatność za obiad tylko gotówką od poniedziałku do piątku:

  •  budynek ul. Kwiatowa, p. Anna Wilk (intendent) – 8.00-16.00
  •  sekretariat przy ul. Ogrodowej – 7.45-14.45
  •  sekretariat w Filii w Zgorzale – 7.30-15.30

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kwiatowej 28.